js-turtle Ուղեցույց

Վերջին թարմացում: Հունիս 13, 2018

Star Fork

Նախաբան

js-turtle֊ը հատուկ միջավայր է JavaScript լեզվով ծրագրավորում սովորելու/ուսուցանելու համար։ Սկզբնական գաղափարը պատկանում է Սեյմուր Պեյպերտին.
Turtle-ի այս JavaScript տարբերակի սկիզբը դրել է bjpop֊ը, հետո hanumanum ֊ը ֆորքել և զարգացրել է այն։

Ինչպես գրել և աշխատեցնել ծրագրերը

Կարող ես աշխատել երկու տարբերակով՝ անցանց և առցանց։

1․ Աշխատել անցանց

 1. Ներբեռնի՛ր արխիվը
 2. Հանի՛ր արխիվի պարունակությունը
 3. Բացի՛ր turtle.js֊ը որևէ տեքստային խմբագրիչում (Visual Studio Code, Notepad++, Geany, Sublime Text ...)
 4. Բացի՛ր turtle.html֊ը քո դիտարկիչում (browser)
 5. Գրի՛ր կոդը turtle.js֊ում, պահպանի՛ր(save) և վերագործարկի՛ր (reload browser)

Ներբեռնել js-turtle

js-turtle հին դիտարկիչների համար

2․ Աշխատել առցանց

Նույնպես կարող ես աշխատել codepan֊ում js-turtle֊ը արդեն ինտեգրված է հետևյալ codepan֊ում։

js֊turtle codepan-ում

Turtle տերմիններ

turtle (կրիա)
- կանաչ եռանկյունը
canvas (կտավ)
- տարածքը, որտեղ շարժվում է կրիան
կորդինատներ
- կետի կորդինատները կտավի վրա արտահայտված են x֊ով և y֊ով

Օգտակար

Կտավի վրա կտտացնելուց հետո կորդինատները ավտոմատ պատճենվում են փոխանակման բուֆերում։ Այսինքն կարող ես միանգամից տեղադրել(paste) դրանք ծրագրի մեջ։

Օգտակար

Ծրագրի աշխատանքի ժամանակ «ֆ» կամ «f» ստեղնին սեղմելով, կարող ես կիսել setSpeed() ֆունկցիայի միջոցով նշված միջակայքը։

Հիմնական ֆունկցիաներ

forward()

Forward բառն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է «առաջ»։ Այս ֆունկցիան կրիային մղում է առաջ՝ տրված քայլերի քանակով։ Այսինքն, եթե փակագծերի մեջ գրաված է 100, ապա կրիան 100 միավոր առաջ կշարժվի։

forward(steps)

Արգումենտներ

int: steps

Օրինակ`
forward(100)
Արդյունք`

left()

Left բառն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է ձախ։ Կրիան «քիթը» պտտում է տրված աստիճանով դեպի ձախ։ Եթե փակագծերի մեջ գրանք 30, ապա կրիան 30 աստիճանով ձախ կթեքվի։

left(degrees)

Արգումենտներ

int: degrees

Օրինակ 1.
left(30)
left(60)
left(90)
                        
Արդյունք`
Օրինակ 2.
forward(100)
left(30)
forward(100)
left(50)
                          
Արդյունք`
Երկրաչափություն

Հիշիր!

left() ֆունկցիայի միջոցով կրիան ոչ թե ստանում է անկյուն, այլ թեքվում է նշված անկյունով։

Կարող ես խաղալ այստեղ։

Արդյունք`

width()

Width բառը թարգմանաբար նշանակում է լայնություն․ width() ֆունկցիան կարգավորում է հաջորդող գծերի լայնությունը։

width(thickness)

Արգումենտներ

int: thickness

Օրինակ`
width(3)
forward(100)
                            
width(15)
forward(100)

width(6)
forward(100)
Արդյունք`

color()

Color (գույն):color() ֆունկցիան որոշում է հաջորդող գծերի գույնը:

color(r [, g [, b ]]])

Արգումենտներ

string: a (գույնի անունը)
int: a, b, c (RGB)
string: a (գույնի hex կոդը)
array: [a,b,c]

Օրինակ 1. (գույնի անունով)
color("red")
forward(100)

color("green")
forward(60)

color("dodgerblue")
forward(120)

Տե՛ս հասանելի գույների անունները։
Արդյունք`
Օրինակ 2. (RGB)
color(255,15,20)
forward(100)

color(12,250,65)
forward(60)

color(89,100,36)
forward(120)

Կարող ես վերցնել քեզ հետաքրքրող գույնի կոդն այստեղից։
Արդյունք`
Օրինակ 3. (HEX)
color("#3EEF0F")
forward(100)

color("#ED16A2")
forward(60)

color("#EDCD16")
forward(120)

Կարող ես վերցնել քեզ հետաքրքրող գույնի կոդն այստեղից։
Արդյունք`
Օրինակ 4. (զանգածով RGB)
color([15,20,200])
forward(100)

color([65,250,150])
forward(60)

color([255,100,200])
forward(120)

Կարող ես վերցնել քեզ հետաքրքրող գույնի կոդն այստեղից։
Արդյունք`

goto()

Տեղափոխում է կրիան x,y կորդինատները ունեցող կետ, սակայն տեղափոխման ընթացքում գիծ չի գծում։

goto(x,y)

Արգումենտներ

int: x, int: y

Օրինակ`
color("red")
goto(-213,128)
forward(100)

color("blue")
goto(-7,105)
forward(60)

color("green")
goto(238,-182)
forward(120)
Արդյունք`

penup() & pendown()

"pen up"֊ն անգլերեն՝ բարձրացնել մատիտը, "pen down"֊ը ՝ իջեցնել։ Այս ֆունկցիաները կարգավորում են forward()-ով շարժման ընթացքում գծել֊չգծելու հարցը։

penup()

pendown()

Արգումենտներ

Արգումենտներ չունեն

Օրինակ`
color("red")
forward(100)

penup()
forward(60)

pendown()
color("blue")
forward(100)
Արդյունք`

clear()

Մաքրում է կտավը(canvas). հիմնականում օգտագործվում է անիմացիաներ անելիս։

clear()

Արգումենտներ

Արգումենտներ չունի

Օրինակ`
clear()

Օգնական ֆունկցիաներ

Կրիան ունի նաև հետաքրքիր և օգտակար ֆունկցիաներ այլ։

showGrid()

Ցուցադրում է կորդինատական առանցքները։ Արգումենտով կարգավորվում է ցանցի խտությունը։

showGrid(scale)

Արգումենտներ

int: scale

Օրինակ 1.
showGrid(50)
Արդյունք`
Օրինակ 2.
showGrid(20)
Արդյունք`

randomColor_h()

Ստեղծում է պատահական գույն։

randomColor_h()

Արգումենտներ

Արգումենտներ չունի

Օրինակ`
width(4)

setInterval(function(){
  goto(0,0)
  randomColor_h()
  forward(100)
  left(10)
},300)
Արդյունք`

«Տարօրինակ» ֆունկցիաներ

strangeLine()

strangeLine() նման է forward()֊ին, սակայն գիծը գծում է պատահական կտորներով։

strangeLine([steps])

Արգումենտներ

int: steps

Օրինակ`
color("red")
strangeLine(200)

goto(186,-164)

color("blue")
strangeLine(250)
Արդյունք`

strangeSquare()

strangeSquare() գծում է «քառակուսի»՝ մասնիկներով։

strangeSquare(length[,step])

Արգումենտներ

int: length
int: step

Օրինակ`
goto(-206,169)
color("red")
strangeSquare(200,15)

goto(138,98)
color("blue")
strangeSquare(100,5)
Արդյունք`

strangeCircle()

strangeCircle() գծում է «շրջանագիծ»՝ մասնիկներով։

strangeCircle(radius)

Արգումենտներ

int: radius

Օրինակ`
goto(-15,-26)
color("red")
strangeCircle(200)

goto(37,-63)
color("blue")
strangeCircle(100)
Արդյունք`

strangeGalaxy()

strangeGalaxy() գծում է «գալակտիկա»՝ մասնիկներով։

strangeGalaxy(radius)

Արգումենտներ

int: radius

Օրինակ`
goto(-158,167)
color("red")
strangeGalaxy(180)

goto(149,-165)
color("blue")
strangeGalaxy(100)
Արդյունք`